BemutatkozásA hazai közúthálózat burkolataiban meglévő – újrahasznosítható – anyagok visszaépítésének elősegítésére 2007. december 19-én megalakult a 3R Magyar Remix Egyesület

(3R = Road – Remix – Recycling = Útügyi újrahasznosítás remix eljárással).

Az Egyesület célja és feladatai:

 

Az Egyesület célja

 

 

Az Egyesület közvetlen célja a meglévő közutak felújítása során előálló bontott burkolati anyagok újrahasznosítása elterjedésének elősegítése a remix-recycling eljárás alkalmazásának támogatásával, a szükséges szakmai, gazdasági ismeretek terjesztésével. Az Egyesület alapvető küldetése már a „3R” rövidítésben is megmutatkozik, ugyanis útügyi újrahasznosítás megismertetése, támogatása, konferenciák, oktatások, előadások szervezésével, a remix-recycling eljárás népszerűsítése prospektusok, ismeretterjesztő kiadványok kibocsátásával.

A 3R az elnevezésben: Road-Remix-Recycling

 

Az Egyesület feladatai:

Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el:

 

a) támogató és ösztönző tevékenység, tekintettel a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. (Ktitv.) 5.§ (1) bek. e) pontjára ;
b) oktatási és kulturális tevékenység, tekintettel a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Közművelődési tv.) 73. §-ára ;
c) környezet- és természetvédelmi tevékenység, tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bek. 11. pontjára .

 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységei:

 

   a) kapcsolatfelvétel a hazai útügyi irányítási, megrendelői szervekkel;
   b) annak elősegítése, hogy az újrahasznosítható burkolati anyagok kapjanak figyelmet a felújítási munkák tervezése során;
   c) annak érdekében, hogy az újrahasznosítható burkolati anyagok felhasználási technológiái kerüljenek szélesebb körben a megrendelői oldalon is megismerésre bemutatók, konferenciák szervezése;
   d) az újrahasznosítható burkolati anyagok mérnöki, gazdasági és környezetvédelmi előnyeit bemutató tájékoztató anyagok előállítása, illetve azok anyagi és szakmai támogatása;
   e) az újrahasznosítható útépítési anyagok minőségi vizsgálatát és a beépítési minőségét meghatározó eljárások szabályzatainak karbantartásában, valamint az új szabályozás-tervezetek kidolgozásában való közreműködés, az ezeket megalapozó kutatások támogatásával, az eredmények felhasználásával, publikálásával.